Nawigacja

Rok szkolny 2017/2018 Dni wolne

Kalendarz

Rok szkolny 2017/2018

                           KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

                                                   w PSP im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim                                                                                                                                 

 1. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2017r. a kończą się  23 czerwca 2018r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

 

I okres od 4 września 2017r. do posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej śródroczną klasyfikację uczniów  do  18  stycznia 2018r.

II okresod22 stycznia 2017r. do 22 czerwca 2018r.

        III . Zebrania z rodzicami:

-  7 września 2017r.

-19 października2017r

-14 grudnia 2017r. – oceny śródroczne

-15 marca 2018r.

-17 maja 2018r.-propozycja ocen końcoworocznych.

-14 czerwca 2018r.

      IV. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2017r.

 1. Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej za I okres: 26 stycznia 2018r.
 2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 15 lutego  2018r. ( podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I okres).
 3. Ferie zimowe trwają od 12  do  25 lutego 2018r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od   29 marca  do 03 kwietnia 2018r.
 5. 18 czerwca 2018r. (zatwierdzenie rocznej klasyfikacji uczniów)

       X. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 22 czerwca 2018r.

       XI.Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2017/18 –                          sierpień 2018r.

     XII. Ferie letnie trwają od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018r.

                          

                                                           Do zobaczenia  we wrześniu !!!!

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
  Leśniów Wielki 54
 • (068)321-18-33

Galeria zdjęć