Nawigacja

Rok szkolny 2016/2017 Dni wolne

Kalendarz

Rok szkolny 2016/2017

                                                                             

 1. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2016r. a kończą się  23 czerwca 2017r.
 2.  Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

 

I okres od 1 września 2016r. do posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej śródroczną klasyfikację uczniów  do   27  stycznia 2017r.

II okres od13 lutego 2017r. do 23 czerwca 2017r.

      III .       Zebrania z rodzicami:

-  8 września 2016r.

-12 października2016r

-14 grudnia 2016r. – oceny śródroczne

-15 marca 2017r.

-17 maja 2017r.-propozycja ocen końcoworocznych.

       IV.         Zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 do 31 grudnia 2017r.

 1. Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej za I okres: 26 stycznia 2017r.
 2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej     15 lutego  2017r.    ( podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I okres).
 3. Ferie zimowe trwają od 30 stycznia do  10 lutego 2017r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od   23-29 marca 2017r.
 5. 21 czerwca 2017r. (zatwierdzenie rocznej klasyfikacji uczniów)

            X.          Uroczystość zakończenia roku szkolnego 23 czerwca 2017r.

           XI.           Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno-wychowawczą w 

                          roku szkolnym 2016/17 – sierpień 2017r.

          XII.           Ferie letnie trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017r.                  

 Do zobaczenia  we wrześniu !!!!

 

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
  Leśniów Wielki 54
 • (068)321-18-33

Galeria zdjęć